EXPOSITION PEINTURE

286 chemin de Milly 77630 Arbonne la Forêt 06 86 43 91 77

نمایشگاه نقاشی جلال الدین مشمولی در فرانسه

نوشته شده در روزنامه همشهری مازندران

اشکان جهان آرار

مجموعه نقاشی های تک درخت جلال الدین مشمولی بر گرفته از یک تک درختی است که در یکی از بلند ترین نقطه روستا ( زادگاه نقاش ) روی تپه ای استوار بود که متاسفانه به علت عدم کارشناسی در تغییر کاربری زمین های کشاورزی قطع گردید و در نهایت بخش اعظمی از مراتع روستا از بین رفت. این مجموعه شامل تنهایی های زمین ، تنهایی های همه درختان ، تنهایی های حیوانات در حال انقراض و آنهایی که منقرض شده انددر سالهای 1393 به اجرا درآمد و بخشی از آن در گالری های تهران و مازندران به نمایش درآمد و امروز به عنوان یک نمایشگاه انفرادی در روزهای سوم و چهارم شهریور در گالری و آتلیه رنگانه در پاریس به نمایش در خواهد آمد.

40 اثر از این مجموعه که ابعاد و اندازه آنها کوچک است در این ذو روز به نمایش در خواهد آمد و مدیر برگزاری این نمایشگاه خانم ریحانه جهانسوز می باشد که خود نیز از فعالان محیط زیست و در عرصه هنرهای تجسمی فعال است.

مجموعه نقاشی های تک درخت جلال الدین مشمولی بر گرفته از یک تک درختی است که در یکی از بلند ترین نقطه روستا ( زادگاه نقاش ) روی تپه ای استوار بود که متاسفانه به علت عدم کارشناسی در تغییر کاربری زمین های کشاورزی قطع گردید و در نهایت بخش اعظمی از مراتع روستا از بین رفت. این مجموعه شامل تنهایی های زمین ، تنهایی های همه درختان ، تنهایی های حیوانات در حال انقراض و آنهایی که منقرض شده انددر سالهای 1393 به اجرا درآمد و بخشی از آن در گالری های تهران و مازندران به نمایش درآمد و امروز به عنوان یک نمایشگاه انفرادی در روزهای سوم و چهارم شهریور در گالری و آتلیه رنگانه در پاریس به نمایش در خواهد آمد.

40 اثر از این مجموعه که ابعاد و اندازه آنها کوچک است در این ذو روز به نمایش در خواهد آمد و مدیر برگزاری این نمایشگاه خانم ریحانه جهانسوز می باشد که خود نیز از فعالان محیط زیست و در عرصه هنرهای تجسمی فعال است.

فضایی که تک درخت ها در کادر بازی می کنند فضایی فرا تر از واقع گرایی می باشد و گاهی شعر می شوند و گاهی یادآور خاطره هایی نسبتا دور زندگی تک تک ماها را می سازند

نقاش این مجموعه بارها بارها این تک درخت رو به تنها تک درخت جاده فیرکوه ارجاع می دهد که به فاصله ی نسبتا دوری در کنار جاده سالیان سال است که در گوشه ایی تنها استوار ایستاده است و مسافران زیادی به خاطر خستگی مسافرت در زیر سایه آن دمی به استراحت مشغول می شوند.

او می افزاید درختان تکی که در کنار جاده ها و یا در بلندی ها ایستاده اند تنها نقش یک درخت را بازی نمی کنند بلکه نمادی از زندگی و حیات و حتی نمادی از انسانی است که سالیان سال است که شما را می شناسد و شما می توانید در جاده ها به آن تکیه کنید و احساس خوبی داشته باشید.

تپه ها و مراتع ایران بسیار زیبا و قابل وصف هستند ولی زمانی که این مراتع به درختی تنومند و بزرگ آراسته می شوند زیبایی طبیعت صدچندان خواهند شد و حیف است که به خاطر برخی سلایق شخصی و حتی عمدی و یا بهره برداری های مالی که بیش از یک دهه است که طبیعت ایران با آن گریبان گیر است مسیر این زیبایی ها را به نابودی زمین سوق دهیم.

EXPOSITION PEINTURE

JALALEDDIN MASHMOOLI

UN ARBRE

Vernissage 3 et 4 septembre

de 10H00 à 19H00 Sur rendez-vous du 5 au 9 septembre

Atelier

Reihaneh Jahansooz

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *